Optimaliseer uw veiligheid - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
-
Veiligheids Scan
Veiligheid en Bedrijfscontinuïteit


Veiligheid raakt iedereen en is van levensbelang.

Niet alleen voor de mens, maar ook voor uw bedrijf.
Dat vraagt om continue aandacht voor interne en externe invloeden en omstandigheden.

Desondanks heeft slechts een derde van de bedrijven een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.
De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hierop in 2020 handhaven.


Maar veiligheid is meer dan alleen arbeidsomstandigheden.
Het vraagt om samenhangend beleid op de thema’s:

  • Personenveiligheid
  • Gebouwveiligheid
  • Procesveiligheid
  • Beleid, Organisatie en Cultuur

In samenhang dragen zij bij aan de veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Wilt u in enkele minuten inzicht of u in control en compliant bent op het gebied van veiligheid? Doe de gratis Scan.

Onze klanten kiezen onder andere ook voor:

  • Een Veiligheidscheck
  • Het opstellen of actualiseren van een RI&E
  • Beleidsvorming, risicomanagement en compliancevraagstukken
  • Optimaliseren veiligheidsvraagstukken
  • Planvorming
  • Opleiden, trainen en oefenen
Optimaliseren en Groeien
Terug naar de inhoud