ProFaction Strategie & Beleid - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
Strategie en Beleid     

AANDACHT VOOR STRATEGIE EN BELEID IS VAN LEVENSBELANG

De toekomstbestendigheid en gezondheid van organisaties vraagt continue om aanpassing aan de omgeving en (markt)ontwikkelingen. Zowel bij economische voorspoed als in mindere tijden, dient een organisatie zich bewust te zijn van de kansen en bedreigingen.

Worden de ambitieuze korte- en lange termijnplannen succesvol uitgevoerd en opgeleverd? Door de waan van de dag wordt hier vaak onvoldoende bij stilgestaan. Gevolg: de vervolgplannen, de continuïteit en de groeiambities komen in het gedrang. En dat terwijl deze punten van levensbelang zijn!
Hoe is uw organisatie toekomstproof te maken
en te houden?

De volgende vier stappen maken dat mogelijk:

Onderscheidend vermogen
Wat onderscheidt uw organisatie van de concurrentie onder de huidige (markt)omstandigheden? Wat doet uw organisatie anders dan anderen? Deze vragen kunnen beantwoorden is cruciaal en dient als basis voor de volgende stappen in het proces.

Unieke capaciteiten
Het onderscheidend vermogen dient zich te vertalen in unieke capaciteiten. Wat is er voor nodig om de beste service te verlenen, de snelste levering of laagste prijs te garanderen? Moet het product- en dienstenportfolio worden verbreed of verdiept? Afstemming op uw unieke capaciteiten vraagt om continue flexibiliteit.

Uitlijnen beschikbare budget
Hoe wordt het beschikbare budget aangewend om veranderingen daadwerkelijk te realiseren? Vaak zijn er grote plannen, maar geen of onvoldoende budget om dit uiteindelijk adequaat uit te voeren. Het is cruciaal dat voldoende middelen toegekend worden aan de unieke capaciteiten. Tegelijkertijd kunnen op andere plekken binnen de organisatie middelen afgeroomd worden omdat bijvoorbeeld de dienstverlening of het productportfolio is aangepast. Met andere woorden: het gaat hier om het goed uitlijnen van de kostenstructuur aan de activiteiten voor de onderscheidende capaciteiten. Maar ook om de reductie van de kosten op plekken die wel nodig zijn om uw bedrijf te kunnen runnen, maar feitelijk niet rechtstreeks bijdragen aan het onderscheidend vermogen.

Implementatie en borging
Het dient niet te blijven bij mooie woorden en plannen. Een goede implementatie en borging gevolgd door een continue monitoring en (indien nodig) aanpassing is cruciaal voor succes!
          Terug naar de inhoud