ProFaction voor Profit organisaties - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
PROFIT ORGANISATIES

De huidige onzekere tijden betekenen voor veel bedrijven momenteel "alle hens aan dek" om klanten goed en tijdig te bedienen. Maar het is ook belangrijk kundig en gemotiveerd personeel vast te houden en tijdig nieuwe medewerkers aan te nemen en op te leiden.

In de praktijk merken wij dat bedrijven meer dan druk zijn met de primaire bedrijfsvoering en dat de aandacht voor andere, soms ook strategische, zaken wat dreigt te verslappen.

Als u het wenselijk vindt daarover eens met iemand van ProFaction van gedachten te wisselen, dan staan wij daar volledig voor open. Een kennismaking verplicht u tot niets en het leidt bijna altijd tot verrassende eye-openers. Enkele mogelijke gespreksonderwerpen vindt u hieronder.

Flexibele arbeid
Veel bedrijven maken gebruik van een flexibele schil door het inzetten van uitzendkrachten en of payroll constructies. Vaak bent u al blij dat u voor iedere opdracht of discipline een gekwalificeerde kracht kunt inzetten, maar heeft u goed gekeken naar o.a. prijzen, voorwaarden en risio's? Dat geldt ook voor tijdelijk personeel dat u zelf in dienst neemt. Klopt uw beleid? En loopt u wellicht risico's die u niet heeft onderkend? Graag duiken wij met - en voor u dieper in uw specifieke situatie.

Kosten optimalisatie
Als partner van een wereldwijd opererende organisatie, met de focus op kostenmanagement, verbeteren wij uw uitgaven aan indirecte kosten. De daaruit vrijkomende middelen kunt u vervolgens inzetten ter optimalisatie van uw primaire proces.

Contract Management
Meer rust in uw organisatie, voor beperkte kosten.
Vraag bij ons naar de uiutgebreide mogelijkheden.

Veiligheid
Wij ondersteunen uw organisatie op o.a. het gebied van Veiligheid, Brandveiligheid, Digitale Inspecties, RI&E, Plan&Beleidsvorming, Opleiden, Trainen en Oefenen.

PremieScan
Met onze jarenlange specifieke ervaring kijken wij voor u of er mogelijkheden zijn om met terugwerkende kracht belastingen, premies of subsidies terug zijn te vorderen.
Terug naar de inhoud