Optimaliseer uw betaalde sociale premies - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
-

30 JAAR ERVARING

Premie Scan
Sociale lasten en afdrachtsverminderingen


De praktijk:

 • U kunt met terugwerkende kracht van 5 jaar teveel betaalde belastingen/premies/subsidies terugvorderen
 • Er zijn meer dan 80 regelingen, waarvoor specialistische kennis noodzakelijk is
 • De relevante wet-en regelgeving wijzigt zeer regelmatig
 • Uw accountant onderzoekt deze complexe materie zelden of nooit diepgaand
 • Maar liefst 8% van alle werknemers in Nederland heeft een "subsidiewaardige status"
 • Bij organisaties is steeds minder eigen capaciteit beschikbaar dit goed te onderzoeken
 • Wij ontzorgen u volledig, zodat een onderzoek u heel weinig tijd kost
Uw voordelen:

 • Extra financiële ruimte die u voor andere belangrijke zaken kunt inzetten
 • Een gerust gevoel dat alles rondom Sociale Zekerheid eens goed (extern) is onderzocht
 • De parameters in uw salarispakket staan weer goed
 • Eénduidige en duidelijke communicatie met o.a. Belastingdienst en UWV
 • Duidelijke rapportages, waarmee medewerkers en organisatie zijn geholpen
 • Zeer beperkte belasting van uw medewerkers
 • Geen besparingen gevonden, dan ook geen factuur (zuivere No cure - No Pay)
Optimaliseren en Groeien
Terug naar de inhoud