Optimaliseer uw flexibele schil - ProFaction, Maatwerk in Bedrijfsvoering

Ga naar de inhoud
-
Flexschil Scan
Prijzen, Opbrengsten, Risico's, Optimale verhouding

In een tijd dat de wet- en regelgeving sterk verandert, is het verstandig nu stil te staan bij de consequenties voor uw organisatie. Met name rond uw flexibele schil speelt er momenteel nogal wat, zoals WAB, WAS, Minimum tarifering ZZP-ers, schaarste gekwalificeerd personeel etc.

Met het invullen van deze gratis Flexschil Scan kunt u voor uzelf snel nagaan of u in control bent op dit onderdeel. Wilt u op basis van de uitkomsten met ons brainstormen, dan laten wij ons graag door u uitnodigen.
Onze klanten kiezen o.a. voor een vervolg in de vorm van:

       • Optimaliseren prijzen en contracten met dienstverleners
       • Optimaliseren beheersing risico’s ingeleende krachten
       • Optimaliseren transparantie en opbrengst flexibele schil
       • Optimaliseren van verhouding vast-flex medewerkers
       • Advisering over personeelsbeleid
       • Premie-Scan / Sociale Verzekeringen-Scan
       • Loonadministratie systemen
       • Compliance onderzoek
Optimaliseren en Groeien
Terug naar de inhoud